Tập đoàn Trường Tươi và khát vọng vì cộng đồng

Với mong muốn quảng bá tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp vùng đất, con người Bình Phước, đồng thời thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng đúng như kim chỉ nang hoạt động của Tập đoàn, tính tới thời điểm hiện tại Tập...