Thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch vị trí Sân bay Hớn Quản

Ngày 17/8/2023 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch, quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển...