Đến 2030, Bình Phước ưu tiên phát triển hệ thống cảng cạn (ICD)

Là địa phương không giáp biển, cũng không có sông ngòi, Bình Phước không có cảng sông lẫn cảng biển. Chính vì vậy, quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn (ICD) định hướng phục vụ cho phát triển kinh tế, hàng hóa...