Đến 2030, quy mô Khu công nghiệp tại Bình Phước đạt 18.105ha

Theo Quyết định số 1489 của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/11/2023, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Phước phấn đấu đến năm 2030 quy mô khu công nghiệp (KCN) trên...