Chuyên đề TPLAND: Làm thuê với tư duy làm chủ

Như thường lệ, mỗi tuần là một chuyên đề tâm đắc được chia sẻ từ C.E.O Nguyễn Hữu Nghĩa. Với mỗi chuyên đề là những kiến thức, là động lực lớn nhằm thôi thúc các chiến binh TPLAND hòa nhập, sẵn sàng “quét...